ViceVersa-työpajan haku alkanut

4. saksalais-suomalainen ViceVersa-käännöstyöpaja
27. kesäkuuta–3. heinäkuuta 2022
Straelenin kääntäjätalossa Saksassa

Työpajan järjestää Deutscher Übersetzerfonds -rahasto ViceVersa-ohjelman puitteissa Saksan kulttuuriministeriön tuella. Käytännön järjestelyt: Europäisches Übersetzer-Kollegium (EÜK), Straelen

Paikat vuoden 2022 saksalais-suomalaiseen ViceVersa-käännöstyöpajaan ovat nyt haettavina.

Työpaja on tarkoitettu suomesta saksaan ja saksasta suomeen kääntäville. Osallistujilla on mahdollisuus työskennellä yhdessä käännöstensä parissa sekä keskustella kääntämiseen liittyvistä kysymyksistä ja ammatillisesta tilanteestaan. Mukaan toivotaan niin pitkään kirjallisuuden kääntämisen alalla toimineita kuin vasta alkuun päässeitäkin.

Työpajassa käsiteltävät, kullakin työn alla olevat tekstit toimitetaan etukäteen muille osallistujille, jotka valmistautuvat kommentoimaan niitä sekä esittelemään oman tekstinsä ja käännöshankkeensa. Ohjaajat laativat työpajan ohjelman ja ohjailevat keskustelua, joka ulottuu konkreettisten tekstikohtien ja käännösratkaisujen pohdinnasta saksan ja suomen välisen kääntämisen erityisongelmiin, kielten erityispiirteisiin sekä kirjallisuuden kääntämisen peruskysymyksiin. Intensiivisen tekstityöskentelyn lisäksi ohjelmaan sisällytetään mahdollisuuksien mukaan kirja-alan puhujavierailuja. 

Työpajaan hyväksytään yhteensä max. 10 osallistujaa (8+ohjaajat), ja paikat pyritään jakamaan tasan saksan- ja suomenkielisten hakijoiden välillä.  

Ohjaajat: Anke Michler-Janhunen ja Veera Kaski

Paikka: Europäisches Übersetzer-Kollegium Straelen (http://www.euk-straelen.de)

Aika: 27.6.–3.7.2022 (Ensimmäinen ja viimeinen päivä varataan matkustuspäiviksi.)

Kulut: Osallistuminen on ilmaista, matkakulut korvataan, Straelenin kääntäjätalo vastaa majoituksesta ja ruokailuista.

Hakemuksen osat:

– Hakijan lyhyt vapaamuotoinen esittely ansioluetteloineen. Nimeä tärkeimmät käännöksesi, enintään 5.

– 3–5 liuskaa työn alla olevasta, julkaisemattomasta käännöksestä (proosaa, lyriikkaa, essee-, näytelmä-, tietokirja-, lasten/nuortenkirjatekstiä, sarjakuvaa tms.) kakkosrivivälillä, rivinumerointi sivun vasemmassa laidassa. Tekstinäytteestä 2–3 liuskaa on oltava yhtenäistä tekstiä. Halutessasi voit poimia sen lisäksi max. 3 erillistä, kinkkistä tekstikohtaa. (Kerro myös, onko sinulla käännössopimus. Se ei ole pakollinen.)

– Vastaavat otteet alkutekstistä (rivit niin ikään numeroitu).

– Lyhyt kuvaus kirjailijasta ja teoksesta (max. 1 liuska).

– Luettelo työpajassa käsiteltävistä keskeisistä kysymyksistä (max. 1 liuska): Katkelman/katkelmien erityiset mietinnän aiheet ja ongelmakohdat – kielellisistä yksityiskohdista, nimistä ja sananvalinnoista dialogin ja lauserakenteiden kautta huumorin ja kulttuuriviittausten käännettävyyteen. Mikä tahansa askarruttaa mieltä!

Ohjaajat vastaavat mielellään lisäkysymyksiin (anke.michler [at] berlin [piste] de, veera.kaski [at] gmail [piste] com).

Hakemukset liitteineen lähetetään hakijan nimen mukaan nimettyinä erillisinä tiedostoina (.doc, .docx tai .pdf -muodossa) 24. tammikuuta 2022 mennessä osoitteeseen euk [at] uebersetzerkollegium [piste] com , otsikkokenttään ViceVersa Finnisch.

HUOM. Ensi kesän covid-pandemiatilanteesta ei luonnollisestikaan ole vielä varmaa tietoa. Seminaarin on mukauduttava Saksassa mahdollisesti voimassa oleviin rajoituksiin. Mikäli osallistujilta vaaditaan esim. todistusta rokotuksista tai sairastetusta taudista, siitä ilmoitetaan lähemmin.