I korthet på svenska

Översättarnas fackavdelning KAOS ry grundades våren 2014. KAOS är en sektion inom Finlands Freelansjournalister, vilken i sin tur underordnar sig Finlands Journalistförbund. KAOS koncentrerar sej på översättarnas fackliga specialbehov. KAOS riktar sig till professionella översättare som översätter till och från alla språk.

KAOS uppgift är bl.a. att främja god yrkesetik och högklassig översättarkultur samt att förbättra sina medlemmars ekonomiska ställning, arbetsförhållanden och soscialskydd.

I samråd med med Laukas kommun i Mellersta Finland ordnar KAOS vart annat år översättardagarna Laukaan kääntäjäpäivät. Dagarna är riksomfattande och fungerar som samlingspunkt för medlemmarna med workshops och recreation på programmet.

Du som översätter litteratur, bli medlem i KAOS. Medlemsansökan skickas till Finlands Journalistförbund.


Här hittar du översättare för skön- eller facklitteratur.